Μελέτες φωτισμού

Το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες μελέτες φωτισμού, οι οποίες είναι σύμφωνες με τα αυστηρότερα ενεργειακά standard και προδιαγραφές. Η εταιρεία μας υλοποιεί επιστημονικά άρτιες μελέτες φωτισμού που βασικό γνώμονα έχουν την κάλυψη των αναγκών φωτισμού με τη μικρότερη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση.

Σε κάθε μελέτη φωτισμού παρουσιάζονται παραπάνω από ένα πιθανά σενάρια, καθένα από τα οποία προσφέρει διαφορετικό δυναμικό ενεργειακής εξοικονόμησης, ανάλογα με τoυς πόρους που μπορεί να διατεθούν από τον ενδιαφερόμενο για την υλοποίηση του κάθε σεναρίου.

 

Εσωτερικού χώρου

 

Βασικότατος πυλώνας των μελετών φωτισμού εσωτερικού χώρου της εταιρείας μας είναι η βέλτιστη αξιοποίηση του περιβάλλοντος φωτισμού ενός χώρου - ενός κτηρίου. Το ηλιακό φως είναι – ως γνωστόν - δωρεάν και η χώρα μας είναι από τις ελάχιστες με τόση ποσότητα, αλλά και «ποιότητα» φυσικού φωτός. Επιδίωξη των μελετητών φωτισμού της Hellenic LED Industry είναι η αξιοποίηση των ολοένα και εξελισσόμενων τεχνολογικών επιτευγμάτων στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης στο φωτισμό. Αισθητήρες κίνησης, παρουσίας, φυσικού φωτισμού, συνδυασμός με συστήματα αυτοματισμών κτηρίων μπορούν να συνδυαστούν με μια απλή μελέτη φωτισμού και να αυξήσουν κατακόρυφα την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τέλος, όλες οι μελέτες φωτισμού της Hellenic LED Industry συνοδεύονται από οικονομικούς υπολογισμούς για το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των προτεινόμενων σεναρίων, ενώ υπολογίζεται με ακρίβεια και ο αναμενόμενος χρόνος απόσβεσης της οποιασδήποτε επέμβασης στο σύστημα φωτισμού ενός κτηρίου.

Η μελέτη φωτισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αποστολή εκ μέρους του ενδιαφερόμενου της κάτοψης του προς μελέτη χώρου σε μορφή αρχείου .dwg. Για μεγαλύτερους χώρους, συγκρότημα χώρων ή κτήρια απαιτείται και η επί τόπου επίσκεψη των μελετητών φωτισμού της εταιρείας, ούτως ώστε να καταγραφούν επακριβώς οι ανάγκες και οι απαιτήσεις και να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης, αλλά και των αλλαγών που επιθυμείται να γίνουν.

 

Εξωτερικού χώρου

 

Οι μελέτες φωτισμού εξωτερικών χώρων έχουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με αυτές των εσωτερικών χώρων. Ο σωστός νυχτερινός φωτισμός μιας οδού, μιας πλατείας, ενός πεζόδρομου καλύπτουν 2 βασικές ανάγκες: την ανάγκη για να νιώθουν ασφαλείς οι πεζοί όταν κυκλοφορούν τις νυχτερινές ώρες καθώς και την ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια στις μετακινήσεις.

H Hellenic LED Industry υλοποιεί μελέτες φωτισμού για κάθε είδους εξωτερικού χώρου, καθώς επίσης και για σήραγγες. Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας προτείνει περισσότερα από ένα σενάριο φωτισμού, ανάλογα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό και φυσικά ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.

 

Newsletter
Εγγραφείτε στο News letter μας για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα νέα της εταιρείας μας
Τα νέα μας
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
SOCIAL MEDIA